• Посещения: 1420
  1. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса – 06.11.2015 г. (родени след 6 ноември 1990 г.), които нямат издадена стихосбирка. 
  2. Конкурсът е явен. Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в три еднообразни екземпляра.
  3. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години.
  4. Награди:
      • Първа награда - призът Златното яйце и издаване на самостоятелна първа стихосбирка
    • Втора и трета награда – парични премии
  • Присъждат се и поощрения.

    5. Отчитане на резултатите:

Резултатите от ХХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 6 ноември 2015 г. (петък).

По традиция за участниците в НМКП „Веселин Ханчев” се организира Поетическа работилница – с участие на журито, която през 2015 г. ще се проведе на 7 ноември (събота).  

Конкурсната програма ще бъде изпратена на посочен от участника електронен адрес след 25 октомври 2015 г.

Творби на участниците се приемат до 4 октомври 2015 г. на:

e-mail: lib@rodina-bg.org, факс: 042 603 950 или с препоръчана кореспонденция на адрес:

 6000 Стара Загора, бул. Руски 17, Библиотека „Родина

Изпратените творби трябва да са придружени с точно посочени име и фамилия, настоящ адрес, телефон и дата на раждане на участника.

Пътните и нощувките са за сметка на участниците. Организаторите осигуряват нощувки на преференциални цени при предварителна заявка до 27 октомври 2015 г.

Телефони за връзка, информация и заявки за хотел:

0884477919 – Мима Атанасова, 0886463731 – Слава Драганова

042 630113, 042 603950 – Библиотека „Родина”

042 614863, 042 614862 – Отдел „Култура и туризъм”, Община Стара Загора