Началото на 25-ото юбилейно издание на НМКП "Веселин Ханчев"