Пленерът гостува на хлебаря Богдан Богданов - обявен за живо съкровище на ЮНЕСКО